Teslafeeling

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Prin navigarea și utilizarea webshopului www.teslafeeling.ro, utilizatorul declară că a citit și a acceptat termenii și condițiile generale, informațiile privind gestionarea datelor și serviciile disponibile la www.teslafeeling.ro.

1. Acești Termeni și condiții generale de utilizare (denumite în continuare: Termeni și condiții) sunt definite de ETALON TOOLS Comerț și Servicii Societate cu răspundere limitată (sediu:4262 Nyíracsád, strada Nyíl nr. 19; cod fiscal:25100750-2-09; număr de înregistrare: 09-09-026604; denumit în continuare: Proprietar) în vederea stabilirii unor norme detaliate pentru furnizarea serviciului de test drive (denumit în continuare: Test drive) utilizând un autoturism personal de tip TESLA MODEL S P90D (denumit în continuare: TESLA) deţinut, de astăzi, de către Proprietar. Utilizatorul serviciului (denumit în continuare: Șofer) descris aici va accepta toate prevederile acestorTermeni și condiții prin semnarea unui document de “Declarație” separat.

2. Șoferul primeşte autoturismul TESLA în stare tehnică perfectă şi trebuie să-l returneze în aceeaşi stare cum a fost predată autoturismul, inclusiv cheile şi documentele originale, împreună cu toate echipamente şi accesorii. Proprietarul furnizează şoferului autoturismul TESLA, însoţit de un instructor care este reprezentantul proprietarului (denumit în continuare: Instructor), care va însoţi conducătorul auto în timpul experienţei de conducere.Șoferul este obligat să urmeze toate instrucţiunile furnizate de Instructor. În cazul în care Șoferul nu respectă îndrumările Instructorului, Instructorul are dreptul să suspende test drive-ul. În cazul în care test drive-ul este suspendată de către Instructor, Șoferul sau orice altă persoană care a plasat comanda pentru test drive nu va fi eligibilă pentru restituirea integrală sau parţială a taxei de serviciu.

3. Condiţiile test drive-ului, adică data și ora, distanța în kilometri, numărul de șoferi, posibilitatea de a realiza videoclipuri și fotografii sunt selectate de persoana care plasează comanda pentru test drive. Instructorul este responsabil pentru monitorizarea tuturor condițiilor care trebuie îndeplinite de către Proprietar în beneficiul Șoferului.

4. Înainte de a începe test drive-ul, Instructorul va oferi Șoferului o instruire detaliată privind proprietățile autoturismului TESLA. Autoturismul TESLA are un certificat de înmatriculare valabil în Ungaria, care impune Șoferului să dețină permisul de conducere categoria B. Șoferul declară, în urma cunoștințelor primite de la instructor cu privire la caracteristicile tehnice detaliate al autoturismului, că are experiență de conducere și deține permis de conducere valabil pentru autoturisme din categoria B, care îi dă dreptul de a conduce autoturismul TESLA în conformitate cu legislația rutieră.

5. Șoferul trebuie să-și prezinte permisul de conducere valabil instructorului.Instructorul are dreptul să facă o copie a permisului de conducere și să gestioneze datele personale conținute în aceasta în conformitate cu Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informaţională și la libertatea de informare. În timpul test drive-ului, Proprietarul are dreptul să realizeze o înregistrare audiovizuală (imagine și / sau sunet), pe care Proprietarul le poate utiliza fără limitare pentru orice activitate de publicitate sau de marketing, precum ca și dovadă pentru clarificarea faptelor accidentului.

6. Șoferul trebuie să respecte regulamentul de circulație rutieră 1/1975.(II.5.)Codului comun DRPCIV (denumit în continuare Cod Rutier) și toate regulile acesteia în timpul condusului Autoturismului. În timpul conducerii autoturismului TESLA, când instructorul detectează încălcări ale Codului rutier, instructorul are dreptul și este obligat să întrerupă test drive-ul.Șoferul își asumă răspunderea pentru consecințele juridice ale încălcării Codului rutier, și Șoferul va rambursa Proprietarului așa cum se prevede în Termenii și condițiile generale.

7. Șoferul este obligat să conducă, să utilizeze, să trateze și să protejeze autoturismul TESLA cu mare atenție. Șoferul este obligat să protejeze, cu toate mijloacele posiblie, autoturismul TESLA în posesie și în utilizare împotriva rănirii, avarierii, furtului, și după terminarea test drive-ului, după ce a fost parcat corespunzător, predă autoturismul instructorului. Pentru toate daunele cauzate de nerespectarea prevederilor acestei secțiuni, Șoferul este responsabilul financiar pentru suma întreaga a daunei cauzate.

8. Șoferul, prin semnarea Declarației, confirmă faptul că autoturismul TESLA a fost predată pentru acesta în condițiile specificate în secțiunea 2. Șoferul este responsabil de starea autoturismului, atâta timp cât acesta nu a fost preluat de către Instructor sau de către o altă persoană îndreptățită să acționeze în numele Proprietarului.

9. În toate cazurile, Șoferul este responsabil pentru daunele cauzate de comportamentul nepotrivit în timpul test drive-ului

10. Utilizarea autoturismului TESLA este interzis:
• după instruirea Instructorului pentru întreruperea utilizării sau fără permisiunea prealabilă
• în caz de defecțiune tehnică
• sub influență de alcool, droguri, anestezice, halucinogene, în cazul tulburărilor psihice, sau orice altă substanță care poate afecta capacitatea de a reacționa și / conștiința de sine, și nu este permis ca o persoană aflată sub aceaste influențe să preia conducerea
• pentru participarea la evenimente de curse auto neregulate

11. Șoferul trebuie să respecte legile aplicabile privind traficul rutier, și ca utilizator a autoturismului și ca titular de permis de conducere, el nu se poate baza pe faptul că nu cunoaște aceste dispoziții. Orice daune cauzate de autoturismul TESLA în traficul rutier sau în afara acestuia în timpul test drive-ului este responsabilitatea conducătorului.Prezența Instructorului nu implică, după Termeni și Condiții, preluarea responsabilității Șoferului, fie parțial sau integral, de către Proprietar, transferul răspunderii Șoferului către Proprietar și Instructor este exclus în astfel de cazuri.

12. Șoferul recunoaște și este de acord în mod expres că Proprietarul are dreptul la cererea oricărui cost cauzat de către Șofer pentru parcarea ilegală (amenzi, suprataxe etc.) precum și posibilele amenzi administrative și de încălcare a codului rutier, chiar și după test drive-ul efectuat. Șoferul se angajează să plătească aceste taxe și amenzi și este de acord să acționeze în cazul plângerilor depuse împotriva Proprietarului în orice litigiu legat de perioada test drive-ului pentru un proces de succes.

13. Șoferul recunoaște că datele sale sunt tratate de către Proprietar în cadrul autorizației legale și, dacă este cazul, să le transmită autorităților competente, de exemplu, în cazul unei amenzi administrative, al unei taxe de parcare, al unor suprataxe și al încălcărilor codului rutier.

14. Ca consecință a comportamentului nepotrivit, Șoferul este obligat să plătească Proprietarului următoarele taxe, cheltuieli și daune:
– Orice daună cauzat în autoturismul TESLA în cursul test drive-ului, pentru care nici o altă persoană nu poate fi obligată să plătească despăgubiri sau daune care nu sunt acoperite de asigurare sau care cad sub orice alt contract, care nu plătesc Proprietarului.
– Daunele inerente Proprietarului prin care autoturismul TESLA nu poate fi utilizat permanent sau temporar (contravaloarea zilelor de nefuncționare)

15. În toate cazurile, traseul test drive-ului este determinat de către Instructor, Șoferul nu se poate abate de la acesta nici în cazul regulilor de trafic. Instructorul oferă informații și instrucțiuni continue Șoferului pe parcursul test drive-ului, dar Șoferul este responsabil pentru conducerea autoturismului TESLA și pentru toate daunele cauzate.

16. Conducătorul renunță la discuția privind verificarea stării autoturismului și constatările după încheierea test drive-ului executat în absența sa, și recunoaște că după vereficarea stării autoturismului desfășurat în absență sa are obligația de a plăti și răspunde pentru daunele cauzate în timpul test drive-ului în conformitate cu prezenta Termeni și Condiții, pe care Proprietarul are dreptul să-l impună Șoferului chiar și după Test drive-ul efectuat.

17. Dupa Test drive, daca Șoferul nu returneaza autoturismul fără motive legibile, Proprietarul sau persoana care acționează în numele său are dreptul de a înapoia autoturismul TESLA de la Șofer, chiar folosind mijloacele arbitrare.

18. Șoferul în cazul leziunilor corporale și daunelor materiale efectuate pe parcursul test drive-ului:
– este obligat să solicite acțiunea poliției și să predea procesul verbal și actul justificativ etc. Instructorului sau Proprietarului
– în decurs de 24 de ore, are obligația de a raporta către Proprietar orice eveniment legat de autoturism
– are obligația să acționeze cu diligența necesară pentru a face totul pentru a clarifica problema, pentru a obține toate informațiile posibile despre participanții în accident (număr de circulaţie, numele proprietarului/ șoferului, adresa, numele martorilor, adresa, schema accidentului desenat, eventual fotografii)
– Șoferul nu are dreptul să negocieze, să recunoaștă nimic prejudiciu sau să facă declarații în numele Proprietarului
– este obligat să completeze notificarea privind accidentul și raportul privind revendicările de asigurare auto și să le predea Instructorului.

19. În cazul unor defecțiuni tehnice sau al unui accident Șoferul trebuie să predea autoturismul TESLA Instructorului. În cazul unor defecțiuni tehnice, neglijența de a preda Instructorului autoturismul TESLA costul în total al reparației îngreună Șoferul. Proprietarul nu își asumă răspunderea pentru costurile întârzierilor cauzate de autoturismul deteriorat, sau orice consecințe sau daune suferite de către Șofer. Proprietarul și persoanele care acționează în numele său nu sunt în niciun fel responsabile pentru obiectele, valorile Șoferului plasate înăuntrul autoturismului, pentru dăunarea sau dispariția lor.

20. Proprietarul TESLA are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și asigurarea CASCO în conformitate cu legislația ungară. În absența rambursării asigurătorului – indiferent de măsurile asigurării sau cauza neplății – Șoferul este obligat să plătească pentru Proprietar contravaloarea deteriorării și pentru pierderea valorii datorită reparației, cauzate în timpul test drive-ului

21. În cazul unui motiv de vinovăție, Șoferul trebuie să plătească o compensație pentru întreaga sumă, chiar și până la valoarea autoturismului TESLA:
– daunele produse autoturismului, care au apărut în timpul test drive-ului, dacă nu este un eveniment asigurat,
– toate cele acțiuni a Șoferului, în cazul conduitei, în care asigurătorul exclude sau limitează despăgubirea.

22. Realizarea serviciului începe cu predarea autoturismului TESLA către Șofer, și va fi considerat finalizat atunci când autoturismul TESLA este returnat Instructorului. Prestatorul nu se asumă responsibilitate pentru erorile technice in timpul experienței de conducere sau pe durata evenimentului. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube de orice modificare sau anulare doar până la contravaloarea serviciilor. Emiterea facturii cu privire la serviciul furnizat este bazat pe taxa generală de vânzare și va fi emisă în termenul stabilit de legea impozitelor

23. Contractul va fi acceptat, corespunzător cu voința de către părți, imediat după citirea, interpretarea și semnarea Declarației. Problemele care nu intră sub incidența contractului sunt reglementate de prevederile legislației ungare.

24. Șoferii cu dizabilități (ex. cu proteze)  pot fi doar pasageri la experiența de conducere. 

25. Persoana care a inițiat și plasat comanda are drept de retur. Returnarea banilor se va face în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data achiziționării. În termen de 5 zile lucrătoare Etalon Tools Kft îți returnează banii.

În vigoare: începând de la data de 11.09.2019

Problemele care nu sunt regulate în prezenta Termeni și Condiții sunt reglementate de legea aplicabilă a Ungariei, în special în dispozițiile Ptk.